Evidenca dejavnosti obdelav - Zbirke OP     Išči 
 •   PDF

  Naziv zbirke osebnih podatkov
  26 Najdeni zapisi  (Vsi zapisi:26)
  zapisov na stran
  Naziv zbirke osebnih podatkov                                       
  PodrobnostiBanka cestnih podatkov - Video almanah
  PodrobnostiEvidenca brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok
  PodrobnostiEvidenca dokumentarnega gradiva
  PodrobnostiEvidenca doplačil oskrbovanih stroškov na domu za starejše občane
  PodrobnostiEvidenca doplačil oskrbovanih stroškov pomoči na domu
  PodrobnostiEvidenca družinskih pomočnikov
  PodrobnostiEvidenca državne pomoči za kmetijstvo
  PodrobnostiEvidenca iz vlog za znižano plačilo vrtca
  PodrobnostiEvidenca izvajalcev del po podjemnih pogodbah
  PodrobnostiEvidenca najemnih pogodb
  PodrobnostiEvidenca o dobitnikih priznanj
  PodrobnostiEvidenca o izrabi delovnega časa
  PodrobnostiEvidenca o pripadnikih civilne zaščite
  PodrobnostiEvidenca o stroških dela
  PodrobnostiEvidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
  PodrobnostiEvidenca o zaposlenih delavcih
  PodrobnostiEvidenca oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje
  PodrobnostiEvidenca oškodovancev na kmetijskih pridelkih po naravnih nesrečah
  PodrobnostiEvidenca pobiranja in odvajanja turistične takse
  PodrobnostiEvidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči za novorojence
  PodrobnostiEvidenca upravičencev do institucionalnega varstva
  PodrobnostiEvidenca upravičencev do subvencije neprofitne najemnine za neprofitna
  stanovanja
  PodrobnostiEvidenca za dodeljevanje enkratnih izrednih denarnih pomoči
  PodrobnostiEvidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka
  PodrobnostiEvidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  PodrobnostiGeografski informacijski sistem

  Izvedeno!