Evidenca dejavnosti obdelav - Vloge     Išči 
 •   PDF

  23 Najdeni zapisi  (Vsi zapisi:23)
  zapisov na stran
  Naziv Vloge                                                         
  PodrobnostiMesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi v
  občini žirovnica
  PodrobnostiNapoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka od
  premoženja na posest stavb
  PodrobnostiPritožba na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja
  PodrobnostiVloga za dodelitev izredne socialne pomoči
  PodrobnostiVloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča
  PodrobnostiVloga za informacijo o prostorski dokumentaciji
  PodrobnostiVloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste ter izvajanje del ali
  prireditve na njej
  PodrobnostiVloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev s hrupom brez poročila o
  emisiji hrupa v okolje
  PodrobnostiVloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja h gradnji
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa
  gostinskega obrata (kmetije)
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja za gradnjo ali rekonstrukcijo cestnega priključka
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja za gradnjo, rekonstrukcijo, postavljanje objektov in
  naprav v varovalnem pasu
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata
  (kmetije)
  PodrobnostiVloga za lokacijsko informacijo
  PodrobnostiVloga za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje
  zemljišč s kanalizacijo
  PodrobnostiVloga za odmero komunalnega prispevka
  PodrobnostiVloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča
  PodrobnostiVloga za spremembo namembnosti zemljišča
  PodrobnostiVloga za ustanovitev služnostne pravice na občinski cesti
  PodrobnostiZahteva za dostop do informacij javnega značaja
  PodrobnostiZahteva za priznanje upravičenosti do izplačila enkratnega prispevka za
  novorojence v občini Žirovnica
  PodrobnostiZahtevek za izplačilo proračunskih sredstev

  Izvedeno!