Evidenca dejavnosti obdelav - Zbirke OP     Išči 
 •   PDF

  Naziv zbirke osebnih podatkov
  29 Najdeni zapisi  (Vsi zapisi:29)
  zapisov na stran
  Naziv zbirke osebnih podatkov                                       
  PodrobnostiEvidenca dokumentarnega gradiva
  PodrobnostiEvidenca fizičnih ali pravnih oseb, ki sodelujejo na tedenskih ali mesečnih
  sejmih
  PodrobnostiEvidenca iz vlog za znižano plačilo vrtca
  PodrobnostiEvidenca izvajalcev del po podjemnih ali avtorskih pogodbah
  PodrobnostiEvidenca izvoljenih članov občinskega sveta, delovnih teles in komisij
  PodrobnostiEvidenca lastnikov oziroma najemnikov gostinskih obratov in kmetij, ki
  prijavljajo obratovalni čas
  PodrobnostiEvidenca lokacijskih informacij za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del
  na zemljiščih ali objektih
  PodrobnostiEvidenca najemnih pogodb za poslovne prostore
  PodrobnostiEvidenca o izrabi delovnega časa
  PodrobnostiEvidenca o priznanjih
  PodrobnostiEvidenca o stroških dela
  PodrobnostiEvidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom
  PodrobnostiEvidenca o zaposlenih delavcih
  PodrobnostiEvidenca oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje
  PodrobnostiEvidenca oškodovancev na kmetijskih pridelkih po naravnih nesrečah
  PodrobnostiEvidenca pobiranja in odvajanja turistične takse
  PodrobnostiEvidenca potrdil o namenski rabi zemljišč
  PodrobnostiEvidenca prejemnikov državne pomoči v kmetijstvu
  PodrobnostiEvidenca prejemnikov odločb o degradaciji in uzurpaciji prostora
  PodrobnostiEvidenca prejetih gradbenih dovoljenj
  PodrobnostiEvidenca razporejenih javnih uslužbencev občinske uprave na delovno dolžnost
  PodrobnostiEvidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči za novorojence
  PodrobnostiEvidenca vlagateljev zahtevkov za vračilo prekomernih vlaganj v JTO
  PodrobnostiEvidenca za zaščito in reševanje
  PodrobnostiEvidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  PodrobnostiEvidenca zvočnih posnetkov sej občinskega sveta
  PodrobnostiZbirka predlagateljev projektnih predlogov za participativni proračun
  PodrobnostiZbirka registrskih tablic uporabnikov parkirišč
  PodrobnostiZbirka uporabnikov dovolilnic za parkiranje

  Izvedeno!