Evidenca dejavnosti obdelav - Vloge     Išči 
 •   PDF

  22 Najdeni zapisi  (Vsi zapisi:22)
  zapisov na stran
  Naziv Vloge                                                         
  PodrobnostiEnkratni najem prostrorov v kulturnem domu Komen ali Štanjel
  PodrobnostiIzjava o podaljšanem obratovalnem času
  PodrobnostiNapoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  PodrobnostiObrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
  PodrobnostiPobuda za spremembo namenske rabe prostora
  PodrobnostiSoglasje o podaljšanem obratovalnem času
  PodrobnostiVloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa
  PodrobnostiVloga za izdajo lokacijske informacije za določitev gradbene parcele k
  obstoječim objektom
  PodrobnostiVloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje
  drugih del na zemljiščih ali objektih
  PodrobnostiVloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
  PodrobnostiVloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
  PodrobnostiVloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
  PodrobnostiVloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln
  PodrobnostiVloga za izposojo lesenih zložljivih stojnic, lesenih zložljivih klopi,
  lesenih miz, stolov in montažnega odra
  PodrobnostiVloga za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s
  hrupom
  PodrobnostiVloga za sodelovanje v procesu posvetovanja z javnostjo
  PodrobnostiVloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza otrok s
  posebnimi potrebami
  PodrobnostiVloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza v šolo izven
  matičnega šolskega okoliša
  PodrobnostiVloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza v šolo izven
  matičnega šolskega okoliša
  PodrobnostiVloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza – lasten prevoz
  PodrobnostiVloga- uporaba javne površine
  PodrobnostiZahtevek za enkratno denarno pomoč

  Izvedeno!